89-519 02 29

 tel. 605-303-644

 lident.gabinet@gmail.com

lidentolsztyn lidentolsztyn1 lidentolsztyn2

Wizyty prywatne

Wizyty prywatne na umówione godziny
CAŁY TYDZIEŃ

 Z zakresu chirurgii zajmujemy się w naszym gabinecie:

• ekstrakcją chirurgiczną zębów zatrzymanych i mocno zniszczonych
• chirurgicznym odsłanianiem zębów zatrzymanych do leczenia ortodontycznego
• leczeniem implantologicznym wraz z przygotowaniem chirurgicznym
• leczeniem powikłań poekstrakcyjnych – zamykanie połączeń ustno - zatokowych, opracowywaniem ran i usuwaniem ułamanych korzeni oraz inne
• usuwaniem zmian skórnych z badaniem histopatologicznym i wykorzystaniem plastyk miejscowych, płatów uszypułowanych podskórnie, przeszczepów skóry pełnej grubości z okolicy zausznej i nadobojczykowej
• diagnostyką i chirurgicznym leczeniem zmian w kościach szczęk oraz zatokach obocznych nosa
• rekonstrukcją kości po leczeniu chirurgicznym i przed leczeniem protetycznym
• mikrochirurgią endodontyczną: resekcjami wszystkich zębów w łuku, leczeniem resorpcji oraz powikłań w leczeniu kanałowym
• leczeniem endodontycznym pod mikroskopem trudnych przypadków, których leczenia nie podjęli się inni lekarze lub z tego leczenia zrezygnowali z powodu różnych trudności
• powtórnym leczeniem kanałowym, po dogłębnej analizie przyczyny niepowodzenia
• diagnostyką i usuwaniem zmian błony śluzowej jamy ustnej
• leczeniem i diagnozowaniem bólów twarzy
• estetyką twarzy
• konsultuje pacjentów w przypadkach związanych z każdą powyższą sytuacją

 przychodnia bez bariermediraty finansowanie logo v gotowka karta